14 grudnia 2015

Projekt w kadrze

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomercji radłowskiej”. Podczas konferencji podsumowującej projekt, zaprezentowany został film będący dokumentacją prac na poszczególnych etapach.

Film będący dokumentacją prac podczas realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej” zaprezentowany został uczestnikom konferencji podsumowującej projekt. W kilkuminutowym skrócie obejrzeć można początki budowy, jej kolejne etapy i zakończenie, a także zmodernizowana oczyszczalnię ścieków.