24 czerwca 2015

Pierwsze prace

Na terenie gminy Radłów rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej umożliwi skanalizowanie gminy prawie w 50 procentach.

Na terenie gminy Radłów rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RML.

Projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Radłów, natomiast celem nadrzędnym jest osiągnięcie norm jakościowych zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi.

Realizacja Projektu przyczynia się również do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Beneficjentem dotacji z Funduszu Spójności jest Gmina Radłów. Gmina będzie także właścicielem nowo wybudowanego majątku. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu oraz Operatorem, po zakończeniu realizacji Projektu, sieci kanalizacyjnych będzie Zakład Eksploatacji Stacja Uzdatniania Wody w Niwce.

W ramach Projektu, w którym siecią kanalizacji objęte zostaną miejscowości Radłów, Niwka oraz Wola Radłowska, zostanie wybudowanych łącznie 41,56 km sieci kanalizacyjne.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.390.119,92 złotych, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 9.600.978,43 zł a dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 8.160.831,66 złotych.