Jednostka Realizująca Projekt

Skład osobowy:

Wiesław Armatys
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – (Measure Authorising Officer – MAO) armatys@gminaradlow.pl

Tomasz Gdowski
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – (JRP)
tgdowski@gminaradlow.pl

Andrzej Janicki
Stanowisko ds. technicznych – Zespół ds. organizacyjno-technicznych (ZOT) inwestycje@gminaradlow.pl

Anna Patuła
Księgowy JRP – Zespół ds. finansowo-księgowych (ZFK)
zesuw_niwka@vp.pl

Jadwiga Knapik
Księgowy JRP – Zespół ds. finansowo-księgowych (ZFK)
zesuw_niwka@vp.pl