6 grudnia 2015

Jednostka Realizująca Projekt

Dobiega końca realizacja projektu. Imponujące tempo, w jakim udało się wykonać zadanie, to wynik pracy m.in Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Bez grupy ludzi, którzy od początku panowali nad terminami, organizacją i finansami, nie byłoby możliwe tak szybkie zakończenie zadania

W związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej”, powołana została do życia Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Jednostka to grupa ludzi przygotowanych merytorycznie do wyzwań, jakie niesie ze sobą tak duże zdanie. Zespół od początku koordynował działania związane z budową kanalizacji i modernizacją oczyszczalni ścieków, pozostając w stałym kontakcie z Urzędem Miejskim w Radłowie oraz z Biurem Inżyniera Kontraktu i inspektorami nadzoru.

Ale zanim rozpoczęły się roboty, JRP musiała wykonać masę niewidoczonej, choć koniecznej i skomlikowanej pracy. – Cieszę się, że grupa ludzi z którymi tu współpracowałem podeszła do zadania merytorycznie i profesjonalnie. Sprawnie przeprowadzony został proces zamówień publicznych. Udało się go przeprowadzić wzorowo, bez żadnych odwołań i dzięki temu wykonawcy błyskawicznie mogli wejść w teren. Służby finansowe w JRP spisały się doskonale w zakresie przepływów finansowych, a rozliczenia w tak dużym projekcie to nie jest wcale taka prosta sprawa – mówi Wiesław Armatys, zastępca burmistrza Radłowa, a równocześnie Pełnomocnik ds.Realizacji Projektu (MAO).

JRP pracowała w specjalnie porzygotowanym biurze, które dzięki projektowi wyposażone zostało we wszystko, co do takiej pracy jest potrzebne – komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, biura, szafy, krzesła.

Prace dobiegły końca. Do połowy 2016 roku do nowej sieci kanalizacyjnej podpięci zostaną wszyscy mieszkańcy objęci projektem. Wszystko wskazuje na to, że proces podłączania przebiegał będzie równie sprawnie jak relizacja całego, niełatwego projektu.