9 grudnia 2015

A jednak się udało

Mało kto wierzył, że się uda. O burmistrzu mówiono – kamikadze. Ale inwestycji od początku sprzyjało wszystko. I jednostka nadzorująca i wyjątkowo rzetelni wykonawcy i nawet pogoda. Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji w trzech miejscowościach gminy Radłów. Budowie, która toczyła się w błyskawicznym tempie.

Ponad czterdzieści kilometrów sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków zrealizowane w ciągu pół roku w trzech miejscowościach gminy Radłów – Niwce, Woli Radłowskiej i Radłowie. Mało kto na początku wierzył, że to się uda. Ale inwestycji od samego początku sprzyjało wszystko. I życzliwa jednostka nadzorująca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, rzetelni wykonawcy, którzy solidnie i z sercem podeszli do zadania i pogoda wreszcie, która w tym roku nie szczędziła słońca i ciepła. – Cieszę się, że grupa ludzi z którymi tu współpracowałem podeszła do zadania merytorycznie i profesjonalnie. Sprawnie przeprowadzony został proces zamówień publicznych. Udało się go przeprowadzić wzorowo, bez żadnych odwołań i dzięki temu wykonawcy błyskawicznie mogli wejść w teren – mówi Wiesław Armatys, zastępca burmistrza Radłowa , a jednocześnie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Na konferencji podsumowującej realizację inwestycji w dniu 8 grudnia, nie szczędzono pochwał i podziekowań. – Mogło się to skończyć różnie – mówiła Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW – Realizacja w tak krótkim czasie tak dużego zadania wydawała się niemożliwa. Ale dzisiaj mogę powiedzieć – jesteście najlepsi z najlepszych.

W tym wypadku sukces rzeczywiście ma wielu ojców. Zbigniew Mączka, burmistrz Radłowa dziękował więc i przedstawicielom Funduszu i przedstawicielom wykonawców i inżynierowi kontraktu i zespołowi Jednostki Realizującej Projekt, który od początku czuwał nad wszystkim. Dziękował też mieszkańcom miejscowości objętych projektem, którzy z dużą wyrozumiałością znosili uciążliwości związane z budową. Warto było jednak je znosić, bo teraz komfort życia będzie nieporównywalny z tym sprzed kanalizacji.

Do połowy 2016 roku do nowej sieci kanalizacyjnej podpięci zostaną wszyscy mieszkańcy objęci projektem. Wszystko wskazuje też na to, że proces podłączania przebiegał będzie równie sprawnie jak relizacja całego, niełatwego projektu.