O projekcie

11 czerwca w Radłowie i Niwce ruszyły prace związane z budową kanalizacji. Tym samym rozpoczęła się realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej” w ramach działania 1.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RML” priorytet I – „Gospodarka wodno-ściekowa” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” – umowa o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-158/14

Czytaj więcej »
Aktualności
10

Projekt w kadrze

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomercji radłowskiej”. Podczas konferencji podsumowującej projekt, zaprezentowany został film będący dokumentacją prac na poszczególnych etapach. Film będący dokumentacją prac podczas […]

16

A jednak się udało

Mało kto wierzył, że się uda. O burmistrzu mówiono – kamikadze. Ale inwestycji od początku sprzyjało wszystko. I jednostka nadzorująca i wyjątkowo rzetelni wykonawcy i nawet pogoda. Zakończyły […]

SAM_4196

Zakończenie prac w Woli Radłowskiej

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji na ostatnim odcinku w Woli Radłowskiej. Wykonawca uporządkował teren, tak, by mieszkańcy przestali odczuwać uciążliwości związane z budową. W Woli Radłowskie zakończyły […]

SAM_4168

Jednostka Realizująca Projekt

Dobiega końca realizacja projektu. Imponujące tempo, w jakim udało się wykonać zadanie, to wynik pracy m.in Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Bez grupy ludzi, którzy od początku panowali nad […]